De Vedische astrologie is de oudste bekende vorm van astrologie en komt uit de Veda's. Het Sanskrietwoord voor astrologie en astronomie, Jotisham, is afgeleid van joti + isha. Joti betekent licht en Isha betekent God. Jotisham wordt daarom vaak vertaald als het licht van God. De geschriften met betrekking tot Jotisham maken deel uit van de Vedānga's en de astrologie wordt geassocieerd met de ogen van de Veda Purusha. Doordat het licht aanwezig is in onze ogen kunnen wij immers zien. Vanuit de Veda’s gaat men er van uit dat er een kosmische orde is (Rita) die altijd in balans wordt gehouden. We herkennen in die kosmische orde de microkosmos (ons eigen lichaam of individueel bewustzijn) en de macrokosmos (alles buiten onszelf). De Veda’s stellen, dat alles wat zich buiten ons bevindt, zich ook gelijktijdig in ons bevindt en vice versa. De buitenwereld beïnvloedt ons dus, terwijl wij op onze beurt de buitenwereld beïnvloeden. Uit die kerngedachte is astrologie ontstaan.

Als we dus iets over onszelf willen weten, kunnen we naar buiten kijken met onze fysieke ogen, of naar binnen kijken middels onze metaforische “derde oog” (reflectie, meditatie). De oude zieners (Rishi’s) deden beiden. Zij bedreven astronomie en astrologie om iets te kunnen zeggen over het menselijke leven. Wat er buiten ons gebeurt, gebeurd immers ook in ons, zo stellen de Veda’s. De stand van de planeten heeft dus een invloed op het menselijke leven. Hierbij gaan we uit van goede en minder goede invloeden. Door inzicht te krijgen in uw eigen astrologie (kundali), kunt u enerzijds risico’s vooruitzien en daar anders mee omgaan en anderzijds successen en kansen optimaal benutten.

De dagen van de week zijn in de Vedische astrologie gekoppeld aan de 7 planeten. De 7 planeten zijn weer gekoppeld aan verschillende kosmische krachten (ook wel "goden"). Dit is later uit het oude Sanskriet overal overgenomen en tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend.

Janam Kundali (geboortehoroscoop)   

Bij de geboorte van een nieuw kind laten Hindoes een geboortehoroscoop (kundali) opstellen. Hierin staat op een veeltal aan thema’s hoe het kind zich zal ontwikkelen, op welke thema’s successen liggen en op welke thema’s problemen. Hiermee kunnen de ouders rekening houden. De ouders kunnen het kind dan beter begrijpen en hun opvoeding of gedrag jegens het kind daarop afstemmen.

Voorbeelden van de thema's waarop de Vedische astrologie verbluffend uitgebreid antwoord geeft zijn de algemene persoonlijkheid - uiterlijk - innerlijk - studie - wat u speciaal maakt - hoe u bent - waar u van houdt - gezondheid - romantiek - interactie met mensen - cariere - bezittingen - spiritualiteit - reizen.

Advies Rashi naam

Binnen het Hindoeisme is het de traditie dat het kind een positieve naam zal dragen. De betekenisvolle en positieve naam zal mentaal deel uitmaken van het cultivatieproces van het kind. Door een positieve naam wordt het kind positief gecultiveerd.

De Vedische astrologie geeft advies met welke letters de naam zou moeten beginnen. De naam die gemaakt wordt met dit astrologisch advies, heet rashi-nām en wordt gezien als de roepnaam.

Surinaamse orthodoxe hindoes hielden er een traditie op na om de rashi-nām geheim te houden. Iemand met kwade intenties kon volgens hen slechte dingen doen, bijvoorbeeld middels zwarte magie. Dat is echter onzin, aangezien in de zwarte magie ook de echte roepnaam of zelfs een foto gebruikt kan worden. De rashi-nām behoort de roepnaam te zijn volgens de Vedische astrologie.

Het staat de ouders uiteraard vrij om het kind ook andere namen te geven, los van deze roepnaam.

Advies geluk (edelstenen, kleuren, getallen, dagen)

Op grond van de Vedische astrologie worden geluksbrengende en ongeluksbrengende factoren beschreven. Een advies over welke edelstenen, kleuren, getallen en dagen gunstig zijn en welke ongunstig, is daarom ten zeerste aan te raden.

Astrologische jaarvoorspelling   

Een kind maar ook een volwassene wordt elke dag weer een stukje ouder. De manier waarop de planeten staan, veranderen ook. Het is daarom aan te raden om een jaarvoorspelling te raadplegen. Zo kunt u zien wat het komende jaar voor goede en minder goede zaken zal brengen. Zo bent u goed voorbereid. U kunt zich weren tegen risico's en kansen grijpen als de juiste momenten aanbreken.

Kundali partnermatch   

Als twee mensen elkaar leren kennen met het oogmerk om hun relatie te bekrachtigen door samen te gaan wonen of in het huwelijk te treden, is het ten zeerste aan te raden om te bekijken hoe de Vedische astrologie de match beoordeelt.

In de match wordt gekeken naar verschillende thema´s die al dan niet verenigbaar met elkaar zijn. Door een simpel scoresysteem kan de astroloog beoordelen of de personen bij elkaar passen.

Als de personen niet bij elkaar passen, wordt gekeken naar oplossingen om onverenigbare elementen te elimineren of te neutraliseren. Dat kan bijvoorbeeld door een specifieke puja, yagya, daan (schenking) of specifieke mantrarecitatie.
 
Een astrologische match is natuurlijk nimmer een garantie. De partners dienen in alle gevallen aan de relatie en een goede verstandhouding te blijven werken. De astrologie geeft echter wel zeer fascinerende handvatten en verbluffend scherpe aandachtspunten.

Overzicht graha-dosha's   

In de kundali (geboortehoroscoop) zijn er veel planeten die een positief effect op uw leven zullen hebben. Er zullen ook enkele planeten zijn die een minder goed effect op uw leven hebben. Om er toch voor te zorgen dat alle planeten in harmonie komen en negatieve elementen geneutraliseerd worden, kan de pandit hiertoe puja’s verrichten. Het is belangrijk in uw leven om een overzicht te hebben over uw planeten en hun effecten op u (graha’s).