Het woord Vāstu komt uit het Sanskriet (vasati) en betekent "verblijven". Rishi Vishvakarma wordt aangewezen als grondlegger van Vāstu Veda of Vāstu Shāstra (Indiase wetenschap van architectuur en inrichting).

Alles in de materiële wereld is opgebouwd uit de panca-mahābhūta's (vijf basiselementen):
Prithvi (aarde)
Jal (water):
Agni (vuur)
Vāyu (wind)
Ākāsh (ruimte/ether).

Als deze elementen in balans zijn in ons lichaam, zijn we gezond. De balans tussen de elementen kunnen echter ook verstoord raken. Bij het bouwen van bijvoorbeeld een nieuw huis werd vroeger gekeken naar de ligging m.b.t. windrichtingen, het gebruik en inrichting van de ruimten, het gebruik van kleuren en het neutraliseren van ongunstige invloeden en energieën door een disbalans. Vāstu is de wetenschap om weer gezondheid, stabiliteit, rijkdom en ontwikkeling te creëren, zowel thuis als in het bedrijfsleven. Hieromtrent kan het raadzaam zijn zich te laten adviseren over uw huis of bedrijfsruimte.