Al sinds mijn jongere jaren heb ik mijn nieuwsgierigheid voor religie, spiritualiteit, wetenschappen en vrijzinnige filosofie geëxploreerd en tot op heden ben ik hier met passie als grote drijfkracht mee bezig. Ik heb in de loop der jaren een ruime achtergrond opgebouwd in geestelijke, sociale en juridische dienstverlening. In de periode van 2004-2010 heb ik Rechtsgeleerdheid (civiel) gestudeerd aan universiteit Leiden (met enkele bijvakken aan de Erasmus universiteit). Vanwege mijn brede interesse in menselijke gedragingen, sociale perceptie en de werking van cognitie heb ik daarnaast Sociale Psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verder vakken behaald bij de studies Antropologie en Indologie (o.a. Hindoeïsme en Sanskriet). De afgelopen 10 jaar heb ik diverse functies vervuld in de juridische, geestelijke en financiële dienstverlening, in zowel de publieke alsook in de private sector.

Vanaf 2006 ben ik als hindoegeestelijke (pandit) actief vanuit diverse organisaties. Hiertoe ben ik onder meer verbonden aan de Shri Ram Mandir (hindoetempel) te Den Haag. Deze leerschool markeert naast de studie Nederlandse Opleiding tot Hindoe Geestelijke (NOHG), de studie Indologie aan de universiteit Leiden en de vereiste zelfstudies in binnen en buitenland mijn achtergrond. Werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn onder meer de uitvoering/begeleiding van Hindoeïstische rituelen (karmakaand) met daarbij het delen van inzichten in de filosofische achtergronden van de mantra's, het houden van workshops en het houden van scherpe en gefundeerde symposia/voordrachten. Ook ben ik als adviseur vast en/of tijdelijk betrokken bij diverse websites en organisaties (o.a.hindujuniors.nl) waar ik participeer in constructieve discussies en denktanks over religie, filosofie, wetenschappen, retorica, esthetica en logica.

Sinds 2009 geef ik actief gastcolleges in de vakken Hindoeïsme, de Veda's, Sanskriet, filosofie en religie-overstijgend denken (universele waarden) op diverse basisscholen, het voortgezet onderwijs, universiteiten en diverse mono- en multiculturele stichtingen en verenigingen. Ik merk op dat vanuit het bedrijfsleven een toenemende behoefte is gaan ontstaan om meer te weten te komen over Hindoestanen en hun religieuze en culturele achtergronden. Onder meer bedrijven die werken met (of voor) de doelgroep Hindoestanen/Hindoes of andere migranten dienen bijvoorbeeld goed te weten hoe de cultuur en religie het gedachtegoed en de werkelijkheidsbeleving van het individu vormgeeft. Hiertoe verzorg ik informatieve voordrachten, waarin ik de generale cultuurtypen en gedragspatronen de revue laat passeren. Vooral het feit dat diverse culturele problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap er toe leiden dat Hindoestaanse jongeren verleid raken tot suïcidaliteit, baart mij veel zorgen. Voorts participeer ik interreligieus en interkerkelijk in debatten, waarbij spanningsvelden maar ook gemeenschappelijkheden uitbundig worden besproken. Ik kijk daarbij “over religiën heen”; de essentie draait immers om universele waarden (o.a. verbondenheid, menselijkheid, liefde, respect). Bewust leven brengt met zich mee dat we spaarzaam met elkaar en de wereld om gaan. Verbinden is in mijn visie hiertoe het belangrijkste middel.

Sinds begin 2011 ben ik als gastdocent verbonden aan de universiteit Leiden, Faculteit Letteren en doceer ik het college Hindoeïsme & Geestelijke verzorging. Hierin laat ik de Hindoeïstische geschiedenis (de Indusbeschaving, de Veda's en het Sanskriet), symbolieken, de hedendaagse cultuur en tradities en de kernpijlers uit het Hindoeïsme diepgaand en kritisch de revue passeren.

Door mijn passie voor politiek, discussie, retorica en mijn persoonlijke visie als filantroop over maatschappelijke participatie ben ik in 2009 het politieke domein gaan exploreren. Het een en ander heeft ertoe geleid dat ik sinds maart 2010 verbonden ben als lid van het bestuur van de PVDA Zoetermeer. Sinds juni 2011 ben ik hiernaast tevens verbonden als lid van het bestuur van PVDA Zuid-Holland.

Sinds 2011 ben ik als behandelaar werkzaam bij enkele GGZ-instellingen, waarbij ik individuen en groepen van mensen met psychische problemen (conform DSM-IV gediagnosticeerd door de psychiater) behandelingen en begeleiding aanbied, middels gesprekstherapie en maatschappelijke/juridische ondersteuning en conflictbeslechting.

Ik ben de afgelopen tien jaar tot op heden maatschappelijk actief geweest (en nog steeds) als jurist, hindoegeestelijke, psycholoog, CG-therapeut, casemanager, beleidsadviseur, pr-coach, motivator, debater, mediator, politiek campagneleider, behandelaar, schrijver, filosoof en ondernemer.

Ik wens u veel informatief leesplezier en ingeval van vragen of opmerkingen ben ik te bereiken via het menu contact. Ik ben u graag van dienst.

Warme groet,


Avish Jajairam