Binnen het Hindoeïsme spelen rituelen een belangrijke rol in het leven van het individu. Rituelen begeleiden de mens immers op een bewuste wijze door de verschillende veranderingen en fasen van het leven. De Hindoeïstische geestelijke voorganger, de pandit, heeft daarom als taak om de rituelen op een goede manier over te brengen en de diverse elementen met filosofische facetten duidelijk inzichtelijk te maken voor de uitvoerder en het eventueel aanwezige publiek. Indien nodig, doet hij dit in het Nederlands, omdat het uiteindelijke doel immers is mensen bewust te maken van wat zij doen. Hindoeïstische rituelen vinden altijd plaats onder begeleiding van mantra’s, in de taal Sanskriet.

De Hindoeïstische rituelen kunnen we als volgt classificeren:
-  Sanskārs;
-  Pūjā's (vereringsdiensten);
-  Havan/yagya (vuurofferdiensten).