Een yajna (yagya) of homam wordt uit het Sanskriet vertaald als offer, vanuit onze taak en/of verantwoordelijkheid. Taittiriya Aranyaka 2.10 spreekt in dit kader over de vijf grote yajna´s, de Panca Mahāyagya´s, die elk individu als zijn/haar doel zou moeten stellen gedurende het leven. Deze zijn:
(1) Brahm-yajna: offers aan het hoogste kosmische bewustzijn, door studeren, ervaren, leren en zelfontwikkeling;
(2) Deva-yajna: offers aan de kosmische krachten die God geschapen heeft en het leven op aarde mogelijk maken;
(3) Pitri-yajna: offers als dank voor onze voorouders (tarpan);
(4) Manushya-yajna: offers aan de mensheid, het voeden van de mens;
(5) Bhuta-yajna: offers aan alle levende schepselen (die allen cruciale taken verrichten in de ecologische orde en waar wij hen dankbaar voor dienen te zijn).

Er zijn ook yajna's met specifieke doelen:

1. Shani Sārhe Sāti Yajna
Wanneer vanuit de geboortekaart (janma kundali) blijkt dat iemand in een Shani Sārhe Sāti / Shani Dhaiya (periode waarin Shani veel invloed heeft) zit, is dit een uitstekende remedie waarin de basismantra’s van Shani (Saturnus) gereciteerd worden.

2. Santān Gopāl Yajna
Voor het aantrekken en krijgen van spirituele en gezonde kinderen.

3. Rudram Yajna
Voor het krijgen van de bijzondere zegeningen van de God Rudra/Shiva. Tijdens deze Yajna zullen zowel de Namakam als de Camakam gereciteerd worden.

4. Mahā Mrityunjaya Yajna
De Mahā Mrityunjaya is een zeer heilige Vedische mantra die perfectie, schoonheid, bescherming, een lange levensduur en een goede gezondheid geeft.

5. Mahā Sudarshan Yajna
De Sudarshan chakra is het ultieme wapen van God Vishnu en Krishna. De chakra keert pas terug wanneer het zijn missie volbracht heeft. Deze Yajna is effectief tegen allerlei soorten leed, afkomstig door duistere krachten of ongunstige planetaire invloeden. Het biedt optimale bescherming.

6. Mahā Ganapati Homam
Voor het vernietigen van allerlei soorten obstakels en belemmeringen, en voor het verkrijgen van wijsheid en succes in studies en carrière.

7. Mahā Sarasvati Yajna
Voor succes tijdens studies en voor het stimuleren van talenten, kunsten en het aantrekken van creatieve energie en wijsheid.

8. Mahā Kāli Yajna
Voor het vernietigen van hardnekkige vijanden en belemmerende factoren in het leven.

9. Mahā Lakshmi Homam
Voor het vernietigen van financiële obstakels en het aantrekken van geluk, rijkdom en liefde.

10. Lakshmi Narasimha Homam
Voor het vernietigen van financiële obstakels en vijanden en het aantrekken van geluk, rijkdom en liefde.

11. Lakshmi Kubera Homam
Voor het aantrekken van rijkdom, schoonheid en succes in business.

12. Kubera Homam
Voor het verkrijgen van materiële/financiële rijkdom.

13. Mangala Candikā Yajna
Voor het krijgen van een gelukkig huwelijksleven.

14. Vishnu Sahasranāma Yajna
Voor het krijgen van geluk, devotie, spirituele wijsheid, bescherming en de zegeningen van de God Vishnu.

15. Candi Yajna
Voor het vernietigen van vijanden en obstakels en het krijgen van bovenzinnelijke kracht en de zegeningen van Durga in al Haar verschijningen.

16. Mahā Gāyatri Yajna
Voor spirituele inzichten, een zuiver intellect en verlichting.

17. Hanumān Yajna
Voor het van leed aangericht door planeten, vijanden, allerlei soorten geesten, voor devotie en voor succes in rechtszaken.

18. Dhanvantari Yajna
Voor een lang leven en goede gezondheid.

19. Nava Graha Homam
Voor algemeen succes, geluk, gezondheid, rijkdom en aanzien.