1. Sūrya Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Sūrya (Zon) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: het element vuur of warmte is te heet en niet verdragen kan worden, arrogantie, egocentrisme.

2. Candra Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Candra (planeet Maan) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: mentale stoornissen of disbalans, moeilijk om sociale contacten te maken of te houden, problemen met relaties.

3. Mangal / Mānglik Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Mangal (planeet Mars) teniet doen. Mars bevindt zich dan in het 1e, 4e, 7e, 8e of 12e, huis in de geboortekaart van een individu. Deze dosha zorgt voor problemen in de relatiesfeer en het huwelijk en leidt uiteindelijk tot echtscheiding en in sommige gevallen kan het zelfs leiden tot het eerder overlijden van de partner. Een individu dat mānglik is, kan het beste trouwen met iemand die ook mānglik is vanuit de geboortekaart. Een dergelijk huwelijk heft de dosha op. Als dat niet het geval is, is het gebruikelijk dat het individu die mānglik is trouwt met een bananenboom. Deze boom wordt achteraf vernietigd, zodat de dosha ook is opgeheven.

4. Budha Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Budha (planeet Mercurius) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: een duale karakter of tegenstrijdigheid, pijn in de regionen van de keel, egocentrisme, kwaliteiten van een verrader, ruziezoeker, gierig.

5. Brihaspati Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Brihaspati (planeet Jupiter) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: problemen met lymfen, spijsvertering, trombose, bloedarmoede, tumoren, geelzucht, leverproblemen, problemen in het gehoor, astma, suikerziekte.

6. Shukra Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Shukra (planeet Venus) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: woede indien een individu ergens niet “gezien” wordt, overmatige sexuele begeerten, zoekt sensuele spanningen op zonder de consequenties te overzien, de vader van het individu kan een slechte gezondheid hebben, dingen van waarde kunnen in gevaar worden gebracht.

7. Shani Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Shani (planeet Saturnus) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: problemen met gezag of overheid, regelmatige problemen met partner, kinderen en buren, slechte resultaten in de onderneming, verlies van bezit of vermogen, vertraging van elke actie of handeling, problemen met de dijen en zelfs lepra wordt toegeschreven aan de invloed van Shani.

8. Rāhu Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Rāhu (Noordelijk orbitale punt, waar zowel maan als zon doorheen gaan) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: ongeluk thuis, plotselinge en ingrijpende veranderingen in het leven.

9. Ketu Dosha Nivāran
Negatieve effecten van Ketu (Zuidelijk orbitale punt, waar zowel maan als zon doorheen gaan) teniet doen. Problemen als de invloeden negatief zijn: problemen met het innerlijk, vermindering van wijsheid, sociale isolatie.

10. Kāl Sarpa Yoga Nivāran
Van Kaal Sarpa Yoga is sprake als alle 7 planeten zich bevinden tussen Rahu en Ketu en Rahu en Ketu elkaar bovendien “aankijken”. Het gevolg hiervan zijn vele ernstige verstoringen van het levensritme van een individu en mogelijk ook zijn/haar omgeving.

11. Vāstu Dosha Nivāran / Graha Klesha Nivāran / Vāstu Shānti
Als een bouwsel of huis niet conform de regels van Vaastu Shaastra is gebouwd, kan er sprake zijn van deze dosha. De energiën kunnen dan op een veeltal thema’s een negatief effect hebben op de inwoners van het huis.

12. Pitra Dosha Nivāran
De (overleden) voorvaderen (pitra) kunnen vanwege gebrek aan vrede in het hiernamaals rusteloos en in pijn verkeren. Het belangrijk om hen gerust en tevreden te stellen middels shrādha (shraddhā betekent liefde). Hun zielenrust zorgt ervoor dat voor individuen op aarde ook weer de weg openstaat voor succes en geluk. Van deze dosha is ondermeer sprake als het negende huis in de geboortekaart (kundali) onder invloed is van Rāhu en Ketu. Problemen zijn vaak ten aanzien van conceptie of miskramen, kinderen kunnen ziek worden, regelmatig problemen in of met het huis, huidproblemen, gebrek aan rust thuis, individuenen presteren niet volledig vanuit hun volle potentie.

13. Kulgraha Dosha Nivāran
Het komt af en toe voor dat individuen een energie vereren en daar zware intenties aan koppelen. Ze doen bijvoorbeeld allerlei beloften als hun wens uitkomt. Uiteindelijk komt de wens uit, maar vergeet men de belofte. Hetzelfde gebeurt als een familie generaties lang een Kuldevi (familie-godin) vereert, maar de latere generaties verzaken deze traditie in ere te houden. Door het niet nakomen van een belofte pleegt men verraad en is men niet loyaal. Tengevolge van dit verraad kunnen er op allerlei thema’s in het leven problemen optreden.

14. Daridratā Dosha Nivāran
Er kunnen omstandigheden zijn in het leven waardoor u veel bezittingen kwijtraakt, meer uitgeeft dan binnenkomt, succes en ontwikkeling niet aanwezig is.

15. Vidyā Dosha Nivāran
Er kunnen omstandigheden zijn in het leven waardoor u niet in staat bent zich goed te concentreren, de ontwikkeling in het vergaren van informatie en kennis niet vlot verloopt.

16. Santān Dosha Nivāran
Er kunnen omstandigheden zijn in het leven waardoor u en uw partner niet in staat zijn kinderen te krijgen.

17. Nava Graha Shānti
Negatieve effecten van de negen planeten teniet doen.