Sociale dienstverlening richt zich op de ondersteuning van zorgbehoevenden. Hieronder valt onder meer psychosociale en maatschappelijke hulpverlening. Sociale problemen als conflicten met instanties, overheid, belastingdienst, e.d. brengen de algemene gezondheid in disbalans. Indien men niet in staat is psychosociale problemen zelf op te lossen, kunnen de psychische klachten (stress, slaap- en eetproblemen) zich manifesteren in lichamelijke klachten (psychosomatiek). Dit kan weer leiden tot nieuwe problemen. Alle ondersteuning vanuit sociale dienstverlening is erop gericht om materiële problemen op de voorgrond op te lossen, zodat de algemene gezondheid intrinsiek ook weer verbetert.

Wij bieden:
Advisering - Coaching - Begeleiding - Ondersteuning - Empowerment

Sociale dienstverlening houdt zich bezig met het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke en materiële dienstverlening enerzijds, en het empoweren van individuen om psychosomatische klachten te voorkomen anderzijds. 

Doelgroep: individuen, groepen van individuen, bedrijven